Zahlavi

Veronika Beranská

Veronika Beranská

Veronika BeranskáMgr. Veronika Beranská, Ph.D.

tel.: +420 222 828 509

e-mail: beranska@eu.cas.cz

 

Vzdělání

2017 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav etnologie, Ph.D., Disertační práce: Lidové léčení v pamětech i žité přítomnosti přesídlených krajanů z oblasti bývalého Sovětského svazu

2010 Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Katedra antropologie, Mgr. Diplomová práce: Šamanská jurta: alternativní přístup ke zdraví a rituály jižní Sibiře v českém prostředí

 

Terénní výzkumné pobyty v zahraničí

srpen 2008 – Bradford (Velká Británie) – výzkum multikulturního industriálního městského prostoru

srpen 2010 – Hamilton, Toronto (Kanada) – výzkum romské migrace

září/říjen 2011 – Sarajevo (Bosna a Hercegovina) – krajanské aktivity a spolková činnost

 

Zaměstnání

2010 – dosud Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

Oblasti odborného zájmu

Migrace, integrace, krajané, volyňští Češi, černobylští Češi, etnomedicína, lidová léčba

 

Participace na výzkumných projektech

2023–2027 Národní a kulturní identita českých komunit na Ukrajině v 19. – 21. století v movitém kulturním dědictví ČR (MK – NAKI)

2022–2025 Česká diaspora – multidimenzionální vztahy a podmíněnosti Česka a cílových zemí – ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK, Národním ústavem pro výzkum inovativních technologií, z. ú., Czexpats in Science, z. s.  (GA ČR)

2020–2022 Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky – ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK, Národním ústavem pro výzkum inovativních technologií, z. ú., Czexpats in Science, z. s. (TA ČR)

2020– dále  Strategie AV 21 – Společnost v pohybu a veřejné politiky (Společnosti v pohybu: výzvy mobility a migrace)

2018–2020 Kudy kráčí, tudy sama sebe léčí? K historii a současnému odkazu lidového léčení u přesídlených skupin Čechů z Ukrajiny na pozadí jejich migračních trajektorií (Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů na pracovištích AV ČR)

2014–2015 Analýza migrace českých občanů po roce 1989 (TA ČR)

2013–2014 Analýza uživatelů a užívání městského veřejného prostoru hl. m. Prahy (Open City, o. p. s.)

2012–2013 Návrh informačního systému o rodinách imigrantů ze třetích zemí (TA ČR)

2011–2012 Analýza Státního integračního programu pro azylanty a vytvoření návrhu koncepčních a legislativních změn tohoto programu (Ministerstvo vnitra ČR/Evropský uprchlický fond)

2009 Průzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje (Krajský úřad Hradec Králové/Evropský sociální fond)

2008–2011 Identita a sociabilita migrantů z bývalého Sovětského svazu: následný výzkum řízených migrací s důrazem na druhou generaci (GA ČR)

2009–2013 Remaking Borders in Europe (European Commission 7 FP)

2005–2010 SUS.DIV: a Network of Excellence on Sustainable Development in a Diverse World (Evropská unie, 6 FP)

 

Výběrová bibliografie

Monografie a editované sborníky

2023 Babičky léčitelky a lidová léčba Čechů z Ukrajiny a Kazachstánu: K historii a současnému odkazu lidového léčení u přesídlené české komunity z Ukrajiny a Kazachstánu do vlasti předků na pozadí jejich migračních trajektorií a životních osudů. Praha: Academia. (V tisku)

2019 Česká republika a diaspora: co bylo a co bude? Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.: Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov (spoluautoři Brouček, Stanislav – Barteček, I. – Beranská, Veronika – Grulich, T. – Jakoubek, M. – Kočí, J. – Lozoviuk, P. – Marek-Vejvoda, J. – Martínek, L. – Sulitka, Andrej – Uherek, Zdeněk – Ulč, O.).

2017 Migrace z České republiky po roce 1989 v základních tematických okruzích. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. (spoluautoři Brouček, Stanislav – Červinková, Hana – Jiráková, Anežka – Uherek, Zdeněk).

2012 Analýza státního integračního programu pro azylanty. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky (spoluautoři Uherek, Zdeněk  – Honusková, Věra – Jiráková, Anežka – Šolcová, Lenka).

2011 Migration, Diversity and Their Management. Prague Occasional Papers in Ethnology No. 8. Praha: The Institute of Ethnology of the ASCR (Spolueditor Uherek, Zdeněk).

 

Kapitoly v knihách

2021 Alkohol jako všelék na Volyni a po Černobylu. Specifikum užívání alkoholu v kontextu lidového léčení u tehdejších českých komunit na Ukrajině. In: Číhal, P.; Vilímek, V. (ed.): Tradiční kulturní kontexty pití alkoholu a kouření. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti: s. 95–101.

2019 „Žili jsme tam pospolu – Češi, Poláci, Ukrajinci – a museli jsme si umět pomoct, ve zdraví i nemoci, doba byla zlá…“ Lidové léčení na ukrajinské Volyni za druhé světové války. In: Číhal, P. (ed.): My a oni: domácí a cizí v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti: s. 103–118.

2019 Nad návratem krajanů z Ukrajiny. In: Brouček, S.; Barteček, I.; Beranská, V.; Grulich, T.; Jakoubek, M.; Kočí, J.; Lozoviuk, P.; Marek-Vejvoda, J.; Martínek, L.; Sulitka, A.; Uherek, Z.; Ulč, O.: Česká republika a diaspora: Co bylo a co bude? Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: s. 164–173.

2017 Lidová léčba, rituál a magie u Čechů z Ukrajiny a Kazachstánu. In: Martinková, D. (ed.): Tři vlny reemigrace krajanů do vlasti: Přínos a perspektivy. Materiály celostátního setkání k 25. výročí návratu černobylských krajanů do staronové vlasti konaného v Litoměřicích dne 8. října 2016. Praha: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z. s.: 61–71.

2015 Pavlivka Iodine Spring Water: Transnational Entrepreneurship in Post-Transition Contexts. In: Cervinkova, H.; Buchowski, M.; Uherek, Z. (eds.): Rethinking ethnography in Central Europe. New York, NY: Palgrave Macmillan: 75–88 (spoluautor Uherek, Zdeněk).

2015 Lidová léčba v pamětech přesídlených Čechů z Ukrajiny a Kazachstánu. In: Číhal, P. (ed.) Léčení a léčitelství v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum: 63–66.

2011 Komplementární (lidová) léčba u přesídlených krajanů z Ukrajiny a Kazachstánu. In: Iljuk, B. (ed.) Identita migrantů z východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí. Hradec Králové: Gaudeamus: 61–75.

 

Studie a články

2021 «They fear us, we are contagious…» “Homo chernobylus” as an example of a potentially disabled person and his/her defence strategy. AM Rivista della Società Italiana di Antropologia Medica 21, 50: 89–111 (spoluautor Uherek, Zdeněk).

2019 Historical Cupping Therapy of the Resettled Czech Community from Ukraine in the Context of Contemporary and Alternative Medicine in the Czech Republic. Prace Etnograficzne 47, 3: 109–126.

2016 Obranné strategie obyvatelstva českého a ukrajinského původu na Ukrajině vyvolané následky černobylské nukleární havárie. Český lid, Etnologický časopis 103, 1: 103–118 (spoluautor Uherek, Zdeněk).

2016 The Defensive Strategies of Czech and Ukrainian Residents in the Ukraine against the Effects of the Chernobyl Nuclear Accident. Český lid, Etnologický časopis 103, 1: 85–101 (spoluautor Uherek, Zdeněk).

2014 Jak sbírat údaje o migrantech a jejich rodinách: možnosti, výhody a limity. Culturologia 3, 1: 52–56 (spoluautoři Uherek, Zdeněk – Bareš, Pavel – Brouček, Stanislav – Horáková, Milada – Kissová, Blanka – Kubát, J. – Schebelle, Danica).

2014 Šamanská jurta: O pojetí zdraví a nemoci u jejích návštěvníků. Culturologia 3, 1: 4–13.

2013 Krajanská lidová léčba a ritualizované praktiky u Čechů z Ukrajiny a Kazachstánu přesídlených do České republiky. Národopisná revue 23, 4: 264–271.

 

Výzkumné zprávy

2022 Výkum možností koordinace krajanské politiky (Souhrnná výzkumná zpráva)
Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 133 s. (spoluautoři Janská, E.; Čermák, Z.; Drbohlav, D.; Janurová, K.; Beranská, V.; Uherek, Z.; Doležalová, M.; Löblová, O.; Zachová, K.).

2022 Výzkum potřeb krajanských komunit v jednotlivých zemích z hlediska udržení jejich vazeb na ČR (Souhrnná výzkumná zpráva)
Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 53 s. (spoluautoři Janská, E.; Čermák, Z.; Drbohlav, D.; Janurová, K.; Beranská, V.; Uherek, Z.; Doležalová, M.; Löblová, O.; Zachová, K.).

2022 Výzkum potřeb krajanských komunit ve vybraných zemích z hlediska udržení jejich vazeb na ČR: Velká Británie, Austrálie, Nový Zéland, USA a Německo (Souhrnná výzkumná zpráva)
Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 82 s. (spoluautoři Janská, E.; Čermák, Z.; Drbohlav, D.; Janurová, K.; Beranská, V.; Uherek, Z.; Doležalová, M.; Löblová, O.; Zachová, K.).

2022 Komunikační portál (Souhrnná výzkumná zpráva)
Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 19 s. (spoluautoři Janská, E.; Čermák, Z.; Drbohlav, D.; Janurová, K.; Beranská, V.; Uherek, Z.; Doležalová, M.; Löblová, O.; Zachová, K.).