Zahlavi

Zdeněk Vejvoda

Zdeněk Vejvoda

Zdeněk Vejvoda

PhDr. Zdeněk VEJVODA, Ph.D. 

Oddělení etnomuzikologie a etnochoreologie

Puškinovo náměstí 447/9, Praha 6 - Bubeneč

tel.: +420 220 303 925

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8446-1095

e-mail: vejvoda@eu.cas.cz

 

Vzdělání

1994–2000 Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, obor český jazyk a literatura – hudební výchova, učitelství pro střední školy
2000 Mgr. (Píseň a tanec do kolečka v Čechách)
2003–2010 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie, obor historické vědy – etnologie.
2010 PhDr., Ph.D. (Podoby lendleru v Čechách ve světle rukopisů Jiřího J. B. Hartla (1781–1849) ze Staré Paky)

 

Zaměstnání a pedagogická činnost

1996–2002 učitel na Gymnáziu Rokycany 
1999–2000 učitel na Základní umělecké škole Rokycany 
od 2001 Etnologický ústav AV ČR
od 2003 učitel na hudebně dramatickém oddělení Pražské konzervatoře
od 2010 hudební redaktor Českého rozhlasu a Radia Proglas

 

Odborné zaměření
Etnomuzikologie, etnochoreologie; strukturální analýza českého písňového typu, sběratelství a historické prameny české lidové písně a instrumentální hudby, hudební a taneční folklorismus

 

Projekty

2022–2024 spoluřešitel bilaterálního projektu Folklorní revivalismus v postsocialistických zemích: politiky, paměť, heritizace a udržitelnost – podpořeno GA ČR a slovinskou ARRS (22-31474K, ved. D. Stavělová)

2021–2023 spoluřešitel projektu Výstavba českých folklorních písňových textů z přelomu 18. a 19. století – podpořeno GA ČR (GA21-04973S, ved. P. Nejedlý, ÚJČ AV ČR)

od 2020 spoluřešitel projektu Strategie AV 21 – Město jako laboratoř změny: Město jako kulturní prostor. Městské slavnosti: hudba a tanec jako prostředek utváření identity místa (ved. D. Stavělová)

2018–2022 spoluřešitel projektu Lidové písně a tance českých zemí – digitální systém pro zpřístupnění a záchranu – podpořeno MK ČR v rámci programu NAKI II (ved. M. Kratochvíl)

2017–2019 spoluřešitel projektu Tíha a beztíže folkloru. Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích – podpořeno GA ČR (GA17-26672S, ved. D. Stavělová)

2016–2018 spoluřešitel projektu Česká lidová hudba. Hudebně-typologická charakteristika –podpořeno GA ČR (GA15-24418S, vedoucí L. Tyllner)

2011–2015 řešitel projektu Sběratelské dílo Františka Homolky – podpořeno MK ČR

 

Členství v odborných společnostech

International Society for Ethnology and Folklore (SIEF)

Odborná rada pro folklor při NIPOS-ARTAMA

Česká národopisná společnost

Česká společnost pro hudební vědu

 

Umělecká a popularizační činnost

Od roku 1993 umělecký vedoucí rokycanských folklorních souborů Rokytka, Rokytí a Sluníčko – autor hudebních úprav, choreograf. Člen programových rad folklorních festivalů, autor a moderátor festivalových programů (Laureát Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici 1998, Hlavní cena MFF ve Strážnici 2006, 2019). Od roku 2015 programový ředitel Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích (www.dudackyfestival.cz). Od roku 2016 dramaturg a lektor Letních kurzů interpretace lidové hudby českých regionů, zakladatel Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje. V roce 2019 obnovil činnost profesionálního, původně rozhlasového Plzeňského lidového souboru. Od roku předseda spolku Folklor Plzeň, z. s. (www.folklorplzen.cz).

Od roku 2002 externí spolupracovník Českého rozhlasu (autorství pořadů Špalíček, Folklorní notování a S Plzeňáky za folklorem). V letech 2010–2022 připravoval hudební pořady s tematikou lidové kultury pro Radio Proglas (Folklorní okénko). Spolupráce na scénářích České televize (pořady z cyklů Kořeny, Folklorní magazín a Folklorika). Od roku 2020 je spoluautorem podcastové série iFolklorní zpěvník (https://www.ifolklor.cz/audio-podcasty/ifolklorni-zpevnik/).

Cena města Rokycany za vynikající přínos vědě, výzkumu a umění 2010

Cena Národního památkového ústavu a Památkové komory ČR v soutěži Má vlast v srdci Evropy za ediční činnost v oboru hudebního folkloru

Čestná medaile Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy, Akademie věd ČR 2017

 

ASEP – Repozitář AV ČR

https://asep-analytika.lib.cas.cz/bibliografie/asep/uef-s/0107348

 

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Monografie a editované sborníky

2021. Rokycansko a Plzeňsko v lidových písních, pověstech a zvykosloví ze sbírky Martina Kozáka. Rokycany: Folklor Plzeň – Klub tanečních souborů Rokytka. 280 s. ISBN: 978-80-908354-0-5

2019. Česká lidová píseň. Historie, analýza, typologie. Praha: Bärentreiter. 312 s. ISBN 978-80-86385-39-6 (spoluautor Tyllner, Lubomír).

2015. Plzeňsko v lidové písni II. Antologie historických zápisů hudebního folkloru 19. a 20. století. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 632 s. (spolueditoři Ulrychová, Marta – Traxler, Jiří)

2015. Lidové písně z Podřipska ve sbírce Františka Homolky I. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 708 s. (spolueditoři Thořová, Věra – Traxler, Jiří – Tyllner, Lubomír)

2013. V Prachaticích za bránou. Lidové písně z okolí Prachatic a šumavského Podlesí v zápisech sběratelů 19. a 20. století. Volary – Praha: Nakladatelství Stehlík – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 224 s. (spolueditorka Thořová, Věra)

2013. Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky II. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 372 s. (spolueditoři Thořová, Věra – Traxler, Jiří)

2011. K Rokycanům cesta zlatá. Studie a kritická edice lidových písní z jihozápadních Čech pro dětské zpěváky, hudební a taneční soubory. Praha – Rokycany: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – Klub tanečních souborů Rokytka. 140 s.

2011. Plzeňsko v lidové písni I. Antologie historických zápisů hudebního folkloru 19. a 20. století. Praha: Folklorní sdružení ČR – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 647 s.

2011. Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky I. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spolueditoři Thořová, Věra – Traxler, Jiří)

2008. Prostředí tance. Hranice identity a jejich překračování. Praha: NIPOS. 345 s. + DVD. (spolueditoři Stavělová, Daniela – Traxler, Jiří)

2004. Tanec – záznam, analýza, pojmy. Praha: Etnologický ústav AV ČR. 158 s. (spolueditoři Stavělová, Daniela – Traxler, Jiří)

 

Kapitoly v knihách

2021. Tíha a beztíže folkloru. Folklorní hnutí druhé poloviny 20 století v českých zemích. Praha: Academia. 694 s. (spoluautoři Stavělová, Daniela – Černíčková, Kateřina – Gremlicová, Dorota – Kratochvíl, Matěj – Pavlicová, Martina – Uhlíková, Lucie – Vaněk, Miroslav – Vejvoda, Zdeněk – Zdrálek, Vít)

2011. Edice lidové instrumentální hudby v českých zemích. In: Uhlíková, Lucie – Toncrová, Marta a kol.: Hudební a taneční folklor v ediční praxi. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 91–116.

2008. Česká lidová hudba, píseň a tanec. Plzeňsko. Praha: Baset: 703–708. (kolektiv autorů)

2007. Česká lidová hudba, píseň a tanec. Krkonoše. Praha: Baset: 673–680. (kolektiv autorů)

 

Studie a články

2023. The International Bagpipe Festival in Strakonice and the Transformation of the Relationship Towards the Regional Bagpipe Tradition. Traditiones 52, č. 2, s. 149–172.

2022. Jiří Hartl (1781–1849), a Teacher from Northern Bohemia: The Dance Repertoire of his Band in the Light of his Manuscript Heritage. In: Ulrich Morgenstern – Ardian Ahmedaja (eds.): Playing Multipart Music. Solo and Ensemble Traditions in Europe. European Voices IV. Wien – Köln: Böhlau Verlag, s. 249–268.

2021. Historické sestavy českých dudáckých muzik v produkci současných folklorních souborů. In: Mezi etnografií, folkloristikou a muzejnictvím. Zlín: Klub H+Z a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve spolupráci s Českou národopisnou společností, s. 24–38.

2021. Věra Thorová – Zdeněk Vejvoda: Koncepce a podoba sbírek lidových písní z Čech z období příprav Národopisné výstavy českoslovanské 1895. Národopisná revue 31, s. 225–235.

2018. Radio Broadcasting as Role Model, Authority and Norm in Czech Musical Folklorism in the Second Half of the Twentieth Century. In: Stavělová, Daniela – Buckland, Theresa (eds.): Folklore Revival Movements in Europe post 1950. Shifting Contexts and Perspectives. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., s. 143–150.

2018. Písňový repertoár obyvatel zaniklých brdských obcí ve sbírce Bohuslava Vyhlídky. In: Topinka, Jiří (ed.): Brdy: Krajina, historie, lidé. Praha: Státní oblastní archiv v Praze, s. 208–216.

2017. Komplexní hudební analýza českých lidových písní z pramenů sběratelské akce z roku 1819. In: Lubomír Tyllner – Ondřej Skovajsa – Hana Vaňková (eds.): Towars a Typology of Traditional Music/K otázkám typologie tradiční hudby. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., s. 97–135.

2017. Hudební typologie tanečních nápěvů českých lidových písní (na příkladu Erbenovy sbírky). Hudební věda 54, 3: 319–362.

2016. Menuet v české lidové hudbě: analýza a hudební typ. Český lid 103: 597–622.

2015. Tancova muzika v răkopisite na učitelja Irži Chartăl (1781–1849) ot Stara Paka. Bălgarski folklor 14, 4: 491–512.

2015. Historické nahrávky autentických forem lidové hudby na Klatovsku. In: Marková, Svatoslava (ed.): Genius loci českého jihozápadu X. Sborník z konference konané 3. a 4. listopadu 2015 v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. Blovice: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích: 139–147.

2014. Hudební nástroje a nástrojové sestavy lidové hudby na Plzeňsku. In: Špačková, Lenka –Stočes, Jiří (eds.): Historická dílna VIII. Sborník příspěvků přednesených v roce 2013. Plzeň: ZČU: 139–161.

2013. Historické nahrávky autentických forem chodské lidové hudby. In: Stočes, Jiří –Mušková, Eva a kol.: Tenkrát na západě (Čech). Kapitoly z dějin kultury a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje. Plzeň: Západočeská univerzita: 215–224.

2012. European dance repertoire in Czech manuscripts of the first half of the 19th century and the personality of Jiří Hartl.Czech Music 15, 2: 22–25.

2012. Musician and audience: Stage production and reception of Czech traditional music.In: Ivancich Dunin, Elsie –Stavělová, Daniela –Gremlicová, Dorota (eds.): Dance, Gender, and Meanings Contemporizing Traditional Dance. Proceedings of the 26th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology 2010 Třešť, Czech Republic. Praha: HAMU – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 257–261.

2012. Lendler v Čechách. Muzikologické fórum 1, 2: 61–67.

2012. Jaroslav Bradáč – osobnost regionální hudební folkloristiky. In: Kokošková, Věra –Tykal, Roman (eds.): Regionální periodika, pramen poznání místní historie a kultury. Sborník z konference k výročí 80 let založení – 15 let obnovení vlastivědného sborníku Pod Zelenou Horou, 27.–28. března 2012 v Přešticích. Přeštice – Nepomuk: Kulturní a komunitní centrum – Kulturní a informační centrum: 32–37.

2009. Zu Fragen der strukturellen Analyse des tschechischen Liedtyps. Jahrbuch für Europäische Ethnologie 4. Schöningh: 113−120.

2008. Staropacký kantor Jiří Hartl (1781–1849) a jeho Partibus pro violin Prim. In: Miscellanea z výročních konferencí ČSHV 2006 a 2007 (ed. Baťa, J.). Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 194202.

2008. Podoby lendleru v Čechách. In: Stavělová, Daniela – Traxler, Jiří – Vejvoda, Zdeněk (eds.):Prostředí tance. Hranice identity a jejich překračování. Praha: NIPOS: 87–156.

2007. Recepce a provozování tradiční hudby na Základních uměleckých školách v Plzeňském a Jihočeském kraji. In: Dětský folklor dnes (proměny funkcí). Sborník příspěvků z 23. strážnického sympozia konaného ve dnech 15.–16. března 2007 (eds. Ondrušová, V.– Uhlíková, L.). Strážnice: NÚLK: 46–55.

2007. Dětské folklorní muziky v Čechách – historie a perspektivy rozvoje. In: Na pomoc dětským folklorním souborům a muzikám 2 (eds. Ondrušová, V. – Uhlíková, L.). Strážnice: NÚLK: 59–78.

2006. Nápěvy písní k tanci do kolečka – textová výstavba a deklamace. Český lid 93: 243–258.

2004. Hudební typ – objektivní východisko revize českého tanečně druhového systému. In: Stavělová, Daniela – Traxler, Jiří – Vejvoda, Zdeněk (eds.): Tanec – záznam, analýza, pojmy. Praha: Etnologický ústav AV ČR: 119–138.

2004. Nápěvy písní k tanci „do kolečka“ – analýza a hudební typ. Český lid 91: 153–203.

2004. Využitípočítačové analýzy ve výzkumu českého písňového typu. In: Ethnomuzicologicum III. Bratislava: 177–197.

2002. Tanec „do kolečka“ v dokumentech a ve sbírkách písní a tanců. Český lid 89: 15–30.