Zahlavi

Aktuality

Aktuality

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
12. 10. 2019

Nakladatelství Bärenreiter vydává knihu dvou pracovníků Etnologického ústavu.

10. 10. 2019

Když došlo před třiceti lety v politickém systému východní Evropy k zásadním změnám, dostalo se mnohé do pohybu: hranice, představy o struktuře a řádu, především ale lidé.

07. 10. 2019

Filip Herza reprezentuje EU AVČR na WeberWorldCafé k tématu "Legacies of Colonialism in East Central Europe: Race, Scholarship, and Politics".

30. 09. 2019

Filip Herza: „Dnešní věda vyžaduje širokého rozhledu světového”: Podkarpatská Rus, kolonialismus a transnacionální dějiny vědění v meziválečném Československu

Seminář Etnologického ústavu

pondělí 14. 10., 14.00

zasedací místnost Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Veveří 97, Brno

vchod z ul. Resslova, 2. patro

16. 09. 2019

Conference Programme

24-25 September, 2019,

Řád Maltézských rytířů – České velkopřevorství (1th Floor),
Velkopřevorské nám. 4,
Praha 1 – Malá Strana

10. 09. 2019

How to think, study, and interpret DIY-like discourses and practices in the Russian/post-Soviet context

Zinaida Vasilyeva (MCTS, Technical University of Munich)

 

16. 9. 2019 od 15.00

Zasedací místnost Etnologického ústavu AV ČR, Na Florenci 3, 5. patro

10. 09. 2019

Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí spolu s odbornými partnery

Akademií věd České republiky, zastoupené Etnologickým ústavem AV ČR Praha a Ministerstvem zahraničních věcí ČR,

zvou ke kulatému stolu na téma

7. října 2019, od 10.00 do 14.00 v Zeleném salonku Kolovratského paláce

04. 09. 2019

10—11 September 2019, Na Florenci 3 (Lower Hall), Prague 1, Czech Republic

Workshop organised by Luděk Brož, Giovanna Capponi, Paul Keil, Jiří Krejčík & Virginie Vaté
Kindly supported by Strategy 21 – Global Conflicts and Local Interactions
& Institute of Ethnology and Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences (CAS) and CEFRES (CNRS-MEAE)

02. 09. 2019

Konference Proměny české kramářské písně – media, tradice, kontexty / Transformations of Czech ‘kramářské písně’ (Broadside Ballads) – media, traditions, contexts, 11. 9. - 13. 9. 2019, Brno.

02. 09. 2019

24-25 September, 2019