Zahlavi

Akademická prémie pro Petra Jehličku

Akademická prémie pro Petra Jehličku

10. 11. 2023

Petr Jehlička z oddělení Ekologické antropologie Etnologického ústavu obdržel Akademickou prémii – Praemium Academiae. 

Prémie je finančním, ale i symbolickým morálním oceněním vědecké excelence laureátů. „Jsou to skutečně ti nejlepší z nejlepších, srovnatelní se špičkami ve svém oboru napříč mezinárodní komunitou,” potvrzuje předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. 
„Akademická prémie jim má vytvořit takové podmínky pro výzkum, aby mohli rozvinout naplno svůj potenciál ve prospěch Akademie věd i celé české vědy, a to s minimální byrokratickou zátěží,“ dodává předsedkyně.
O udělení prémie rozhoduje předsedkyně AV ČR s poradní komisí domácích i zahraničních odborníků na základě dosažených výsledků a s ohledem na budoucí perspektivu výzkumu. Kromě odborných životopisů a rámcové představy o zaměření vlastního výzkumu musejí vybraní kandidáti předložit také rozvrh využití grantu. Laureáti zároveň po dobu trvání finanční podpory získávají status hosta Akademického sněmu AV ČR.
Návrhy na udělení Praemium Academiae podávají ředitelé pracovišť AV ČR a předseda Vědecké rady AV ČR. Ocenění se udílí od roku 2007, dosud jej převzalo 39 vědců a vědkyň.

Petr Jehlička se ve svém výzkumu zabývá udržitelnou spotřebou potravin, neformální potravinovou ekonomikou (domácí produkce potravin, sběr a sdílení) a jejím propojením s běžným opatřováním potravin v tržním prostředí a také geopolitikou produkce vědění. Jeho nový vědecký projekt RESOURCE se zaměří na to, jaké strategie ve spotřebě vody a jídla volí tuzemské domácnosti. Jde o oblast, které byla dosud věnována jen malá pozornost. Výsledky výzkumu mají obrovský potenciál sloužit jako návod pro nakládání s těmito zdroji i v jiných členských státech EU. Právě snaha o přenesení lokálních znalostí na celoevropskou úroveň převrací perspektivu dosavadních vědeckých přístupů. 

Více informací zde.

Foto: Josef Landergott, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR