Zahlavi

Antropologická kariéra v Evropě

Antropologická kariéra v Evropě

03. 12. 2020

Online zpráva o výzkumu v EASA.

Martin Fotta z Oddělení mobility a migrace Etnologického ústavu je hlavním autorem zprávy The anthropological career in Europe: a complete report on the EASA membership survey(EASA, 2020). Spoluautorkami zprávy jsou Mariya Ivancheva a Raluca Pernes. Report představuje výsledky průzkumu provedeného mezi členy a členkami EASA v roce 2018. Více než stostránkový dokument zachycuje podrobně celkové trendy (kariérní postup, prekarita, akademická mobilita, hierarchie atd.) i regionální rozdíly v antropologické profesi v Evropě.

Plné znění zprávy je možné stáhnout z webových stránek EASA: https://easaonline.org/publications/precarityrep