Zahlavi

Call for Papers – Český lid – Etnologie/antropologie místa a prostoru

Call for Papers – Český lid – Etnologie/antropologie místa a prostoru

03. 11. 2020

Redakce přijímá k recenznímu řízení studie zaměřené na témata spojená s etnologií / antropologií místa a prostoru.

Redakční uzávěrka pro odevzdání studií je 28. únor 2021.

Monotematické číslo Českého lidu 4/2021 se zaměří na místo a prostor. Ty představují důležitý předmět výzkumu v etnologii, sociokulturní antropologii a příbuzných disciplínách. V posledních desetiletích se objevilo mnoho odborných studií a prací, které byly zaměřeny na studium témat spojených s místem a prostorem – například hranice, posvátná místa, zakázaná místa, komodifikace místa a prostoru, jazykové prostředky pro popis prostoru, dějiny místa, poutní místa, orientace v postoru, koncept domova, veřejný prostor, genius loci či územní identita.

http://ceskylid.avcr.cz/