Zahlavi

Česká televizní reklama a folklor – příklady (vy)užití

Česká televizní reklama a folklor – příklady (vy)užití

25. 05. 2022

Jaroslav Otčenášek na semináři Etnologického ústavu 13. 6. 2022

Abstrakt: Reklama využívá folklorní motivy velmi dlouho a poměrně často. V dobách vizuální reklamy se jednalo např. o lidový oděv, pohádkové a pověsťové postavy, často byla zdůrazňována tradice, a to i v nacionálním smyslu. Příchodem audio reklamy (rozhlas) se pozornost soustředila více na lidové písně či drobné folklorní útvary. Nástupem audiovizuální techniky se reklamě otevřely nové možnosti komplexního využití folklorních motivů. Reklama v televizi a na internetu proniká stále silněji do sledovaného pořadu a snaží se zintenzivnit cílení na zákazníky. Ve hře je psychologické působení na spotřebitele a různé manipulativní techniky. Právě folklorní či pseudofolklorní motivy se v našem mozku často spojují se zážitky z dětství. Vesměs jde o snahu vyvolat výrazně pozitivní, nostalgické konotace se silným důrazem na emoce. Jako ukázku budeme prezentovat přiznané citování syžetů lidových pohádek (cyklus reklam firmy Equabank) a využití pohádkové postavy (cyklus reklam firmy Seznam), na nichž si budeme ilustrovat konkrétní podobu a cílení reklamy a její očekávaný efekt. Uvedené příklady dobře ukazují přiznané i skryté reklamních mechanismy.

 

Diskusant: Dajana Vasiljevićová, Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK

 

pondělí 13. 6. 2022, 14:00 CET

Velká zasedací místnost Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Veveří 97

602 00 Brno

vchod: ul. Veveří, 5. patro / 5th floor

ONLINE MS Teams: ZDE

Pdf ke stažení ZDE