Zahlavi

Diskuse o zprávě EASA /PrecAnthro

Diskuse o zprávě EASA /PrecAnthro

29. 01. 2021

FocaalBlog věnuje tematickou sekci dikusi zprávě Antropologická kariéra v Evropě (EASA 2020)jejímž spoluautorem je Dr. Martin Fotta z Oddělení mobility a migrace Etnologického ústavu. Uvedeným cílem sekce je „podpořit a prohloubit debatu a politickou kampaň zahájenou PrecAnthro a jejich zprávou pro EASA.“

Autory příspěvků jsou: Stefan Voicu, Don Kalb, Natalia Buier, Giacoma Loperfido, Susana Narotzky, Ela Drążkiewicz, Prem Kumar Rajaram.

Tematická sekce je přístupná zde: http://www.focaalblog.com/features/debating-the-easa-precanthro-precarity-report/

Úplná zpráva je ke stažení zde: https://easaonline.org/publications/precarityrep