Zahlavi

Dny lesních řemesel u dolského mlýna

Dny lesních řemesel u dolského mlýna

22. 06. 2021

Od 21. do 29. srpna 2021

Louka u Královského smrku

Program:

(denně od 9.00 do 16.30, v neděli ukončení ve 14.00)

  1. - 22. 8. Stavba milíře (možnost zapojit se do stavby)
  2. 8. Zapálení milíře v 11.00, výroba potaše a dehtu,
  3. - 26. 8. Ukázky uhlířství, výroby potaše, možnost vyzkoušet se hrnčířské řemeslo na kruhu (bez metodického vedení)
  4. 8., 14.00   Komentovaná prohlídka samoty Dolský mlýn s Natálií Belisovou, (sraz na louce pod Královským smrkem), délka 1,5 h
  5. - 29. 8. HLAVNÍ PROGRAM, kromě výše uvedených řemesel na vás čeká pečení v chlebové peci, drátenictví, sušení ovoce na polodýmné sušárně, výroba smoly
  6. - 29. 8. Ukázka sklářského řemesla s možností zapojit se do výroby, točení keramiky na hrnčířském kruhu pod odborným vedením hrnčíře
  7. 8. tavba železné rudy, rozebírání milíře, možnost odnést si dřevěné uhlí jako suvenýr

V důsledku epidemiologických událostí nohou v programu nastat změny – nutno sledovat webové stránky www.npcs.cz

Pořádá Správa Národního parku České Švýcarsko a Etnologický ústav Akademie věd ČR

plakat_remesla