Zahlavi

Dny řemesel v Českém Švýcarsku

Dny řemesel v Českém Švýcarsku

22. 07. 2019

Louka u Dolského mlýna opět po roce ožije starými řemesly. V první části programu, od 17. do 22. srpna bude na Dnech řemesel k vidění postup pálení milíře a dehtařská pec. Hlavní část programu proběhne od 23. do 25. 8. 2019.

17. – 18. 8. stavba milíře

19. 8. v 11 hod. zapálení milíře

21. 8. komentovaná prohlídka Dolského mlýna

 

23. – 25. 8. Víkend starých řemesel

Výroba dřevěného uhlí

Zpracování smoly, výroba dehtu a potaše

Stavba železářské pece

Tavba železa

Hrnčířství a drátenictví

Pečení v polní chlebové peci

Sušení ovoce v primitivní sušárně

Během víkendu budete mít možnost sami si vyzkoušet řadu aktivit a budete si také moci odnést suvenýr v podobě tašky dřevěného uhlí (tašku si prosím doneste vlastní).

Doprovodné výstavy:

Lesní řemesla v Českém Švýcarsku

Historie Dolského mlýna

Pořádá NP České Švýcarsko 

Akce se koná ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR

Plakát ke stažení zde