Zahlavi

Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou

Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou

31. 08. 2020

Moravské zemské muzeum zahajuje výstavu, na níž se podílel Etnologický ústav.

Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno

4. září 2020 - 7. března 2021

Výstava je jedním z výstupů pětiletého projektu Ministerstva kultury ČR NAKI "Kramářské tisky v brněnských historických fondech", na které spolupracují významné paměťové a vzdělávací brněnské instituce: Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., detašované pracoviště Brno, Ústav českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Moravská zemská knihovna v Brně a Moravské zemské muzeum.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 3. září 2020 v 17 hodin.

Výstava představuje kramářské tisky z několika úhlů pohledu: historie, jejich funkce, hudební stránka, způsob předávání a přebírání širokými společenskými vrstvami, obsah představený na konkrétních případech nebo událostech i recepci do současnosti. Všechny tyto aspekty, z nichž některé jsou prezentovány v souvislosti s tématem kramářských tisků vůbec poprvé, bude návštěvník vnímat v běžné psané i vizuální podobě. Vystavované předměty i texty jsou svým obsahem zaměřené na provázanost s městem Brnem a oblastí Moravy.

Také samotný název, převzatý z textu jedné z kramářských písní, reflektuje místo konání výstavy. Rozšíření poskytovaných informací zábavnou formou zajistí audiovizuální smyčka, interaktivní obrazovka představující detailněji vystavované tisky, na nejmenší návštěvníky pak čeká malý hrací koutek. Organizované výpravy (především školní) mohou využít pracovní listy a programy vedené muzejními pedagogy.

Po celou dobu trvání budou výstavu doprovázet aktivity určené široké veřejnosti: přednášky, tvořivé dílny, workshopy apod. Autory výstavy jsou etnoložka a kurátorka MZM PhDr. Jana Poláková, Ph.D. a kolektiv.

Předměty pro výstavu zapůjčilo množství paměťových, vzdělávacích a soukromých institucí z celé republiky (z JmK Moravská galerie v Brně, Moravská zemská knihovna v Brně, Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., detašované pracoviště Brno, Muzeum Vyškovska, Muzeum města Brna a další). K výstavě bude vydán katalog.

Nad výstavou převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek.

Výstava je finančně podporovaná z projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II.

http://www.mzm.cz/pripravovane-vystavy/