Zahlavi

Důsledky evropské migrační politiky

Důsledky evropské migrační politiky

08. 06. 2020

Michal Pavlásek z Oddělení paměťových studií EÚ s podporou Strategie AV21 v rámci programu Globální konflikty a lokální souvislosti publikoval článek, v němž předkládá širší veřejnosti perspektivu řeckých ostrovanů, kteří se neplánovaně ocitli v pozici obětí evropské mgirační politiky.

"Kontejnery jsou jedním z viditelných znaků logistiky hotspotů. Jak píše odbornice na politiku globální cirkulace Charmaine Chua, fyzická podoba kontejneru vychází z jeho skladebnosti — představme si, že kontejner je vždy součástí nějaké daleko větší stavebnice. Tou je mezinárodní přepravní infrastruktura, která zajišťuje globální výměnu a spotřebu komodit. Jak ukazuje filmař Allan Sekula ve své rané kritice globálního kapitalismu — fotoeseji Fish Story (1995), hlavní funkcí kontejnerů je přitom potlačit pachy uvnitř přechovávaných věcí. Podobně jsou od okolí ostrova vylučováni nežádoucí běženci, obyvatelé kontejnerů. Kontejnery proto v důsledku symbolizují oddělení a odsunutí jejich obyvatel od zbytku světa, když se v nich mísí hned dvojí sociální vyloučení — odloučení migrantů od lokality původu a zároveň od místních Řeků, potažmo Evropanů. Zároveň zpřítomňují proměnu dočasnosti na trvalost, proměnu živého těla v překladový materiál."