Zahlavi

Etika v sociální antropologii: Křehké rámce (online)

Etika v sociální antropologii: Křehké rámce (online)

15. 11. 2020

Konference se koná v sobotu 21. 11. 2020, 9:45-17:30

Konference se bude konat online přes Zoom. Odkaz bude účastníkům zaslán emailem po vyplnění registračního formuláře 20. 11. 2020. Registrace účastníků je otevřená do 19. 11. 2020 do 18:00 (max. počet účastníků 100).

Případné dotazy a prezentace k přednáškám posílejte na: ethics.casa@gmail.com.

Již přihlášení účastníci dostanou odkaz na Zoom meeting mailem a nemusí se znovu hlásit. Zoom není nutné pro účast instalovat, schůzka se automaticky otevře. Novým zájemcům je otevřen registrační formulář do 18:00 dne 19. 11. na adrese https://forms.gle/GpabqHYZuA6be1sJ7

V posledních letech je možné pozorovat několik podstatných trendů, které otevírají prostor pro reflexi etické praxe v antropologii. Interakce antropologů se státní mocí v zemích visegrádské čtyřky či v Turecku poukazují na křehké rámce, ve kterých se naše disciplína pohybuje. Vzrůstá mezinárodní mobilizace a solidarita napříč institucemi. Ve zranitelné pozici se nachází i řada mladších akademiků a vědeckých pracovníků, jež mj. vykonávají práci na základě krátkodobých kontraktů. Zároveň dochází k institucionalizaci etiky v rámci etických komisí, které mají za cíl posuzovat výzkumné projekty a jež na svých fakultách povinně zavedla například Univerzita Karlova. Na různých fakultách probíhal mezioborový proces vyjednávání odlišně a vznikly tak komise s rozdílnými cíli a pravomocemi. Druhý workshop CASA se tedy bude věnovat těmto třem hlavním tématům - etickým aspektům interakce antropologů se státní mocí, prekarizaci akademických pracovníků a etickým komisím.

Program ke stažení.