Zahlavi

Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska IX. Duchovní a hmotné aspekty zbožné peregrinace

Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska IX. Duchovní a hmotné aspekty zbožné peregrinace

20. 11. 2020

Markéta Holubová a Luboš Kafka z oddělení pro výzkum kulturního dědictví Etnologického ústavu AV ČR právě vydali 9. svazek Etnografického atlasu Čech, Moravy a Slezska.

Markéta HOLUBOVÁ – Luboš KAFKA – Jan HRDINA – Martin OMELKA – Otakara ŘEBOUNOVÁ, Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska IX. Duchovní a hmotné aspekty zbožné peregrinace. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 176 stran, 44 mapových listů v příloze.

ISBN 978-80-88081-25-8.

Lidová zbožnost představuje poměrně složitou, obtížně strukturovatelnou oblast lidové mentality a tradiční kultury, v níž se propojuje lidová duchovní kultura s kulturou materiální. Vykazuje společné rysy přesahující hranice regionů, krajů i státních útvarů. Nicméně přesto jsou v ní patrné určité rozdíly, do kterých se promítla řada faktorů, jako například církevní správa, konfese obyvatelstva či odlišný historický vývoj v jednotlivých regionech. Zcela specifickým projevem lidové zbožnosti se stal typ sociálně-náboženského chování – poutnictví. Devátý svazek Etnografického atlasu Čech, Moravy a Slezska se tudíž v souladu se stavem výzkumu zaměřil na projevy lidové zbožnosti v podobě hmotných a duchovních aspektů zbožné peregrinace, přičemž hlavní důraz se kladl na její historické formy studované převážně prostřednictvím archeologických nálezů, archivních pramenů a muzejních artefaktů.