Zahlavi

Etnologický ústav vyhlašuje výběrové řízení

Etnologický ústav vyhlašuje výběrové řízení

12. 07. 2021

na zařazení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR. Výběr uchazečů proběhne ve dvou kolech. V prvním kole vybere ústav vhodné kandidáty, konečné rozhodnutí pak učiní Akademická rada AV ČR. Předpokládaný nástup je 1. 1. 2022, trvání pracovní smlouvy 1 nebo 2 roky. Od vybraných uchazečů bude během jejich pobytu v ústavu požadována výzkumná a publikační činnost a přiměřený podíl na všech dalších činnostech ústavu (interní semináře, konference, popularizace atd.).
V prvním kole mohou být vybraní kandidáti pozváni k osobnímu/online pohovoru, v druhém kole budou posuzovány pouze písemné podklady. Etnologický ústav si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit. Uchazeč musí být v době podání přihlášky do výběrového řízení držitelem titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu, maximálně 2 roky po obhájení takového titulu. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené. Nezapočítává se rovněž doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, přičemž maximální časový odstup mezi obhajobou titulu a podáním žádosti může být v uvedených případech 4 roky.
Uchazeč je povinen přihlášku do výběrového řízení před podáním konzultovat s vedoucí/vedoucím útvaru Etnologického ústavu, ve kterém hodlá postdoktorský projekt realizovat.
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat (v jednom PDF dokumentu):

  • strukturovaný životopis kandidáta a doložení jeho vědeckých, případně organizačních a dalších
    schopností
  • seznam publikovaných prací
  • název, náplň a rámcový pracovní program postdoktorského projektu, na kterém bude kandidát pracovat (projekt může být rozvržen do jednoho či dvou let), vč. uvedení předpokládaných výstupů (maximální rozsah 4500 znaků vč. mezer)
  • motivační dopis


Uvedené podklady zašlete elektronicky do 27. 8. 2021 do 12:00 s označením předmětu zprávy
PostDoc – PPLZ na adresu: office@eu.cas.cz

Pdf ke stažení.