Zahlavi

Etnologický ústav vyhlašuje výběrové řízení na pozici postdoktorand

Etnologický ústav vyhlašuje výběrové řízení na pozici postdoktorand

04. 03. 2021

Uzávěrka 31. 3. 2021 do 12:00

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do Programu podpory perspektivních
lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR. Výběr uchazečů proběhne ve
dvou kolech. V prvním kole vybere ústav vhodné kandidáty, konečné rozhodnutí pak učiní Akademická rada
AV ČR. Předpokládaný nástup je 1. 7. 2021, trvání pracovní smlouvy 1 nebo 2 roky. Od vybraných uchazečů
bude během jejich pobytu v ústavu požadována výzkumná a publikační činnost a přiměřený podíl na všech
dalších činnostech ústavu (interní semináře, konference, popularizace atd.).
V prvním kole mohou být vybraní kandidáti pozváni k osobnímu/online pohovoru, v druhém kole budou
posuzovány pouze písemné podklady. Etnologický ústav si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit.
Uchazeč musí být v době podání přihlášky do výběrového řízení držitelem titulu Ph.D. nebo jeho
ekvivalentu, maximálně 2 roky po obhájení takového titulu. Do této doby se nezapočítává doba strávená na
rodičovské/mateřské dovolené. Nezapočítává se rovněž doba strávená na dlouhodobém zahraničním
studijním pobytu, přičemž maximální časový odstup mezi obhajobou titulu a podáním žádosti může být v
uvedených případech 4 roky.
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat (v jednom PDF dokumentu):
• strukturovaný životopis kandidáta a doložení jeho vědeckých, případně organizačních a dalších
schopností
• seznam publikovaných prací
• název, náplň a rámcový pracovní program postdoktorského projektu, na kterém bude kandidát pracovat
(projekt může být rozvržen do jednoho či dvou let), vč. uvedení předpokládaných výstupů (maximální
rozsah 4500 znaků vč. mezer)
• motivační dopis
Uvedené podklady zašlete elektronicky do 31. 3. 2021 do 12:00 s označením předmětu zprávy
PostDoc – PPLZ na adresu: office@eu.cas.cz

 

Pdf výzvy ke stažení.