Zahlavi

Etnologie mezi vědou a politikou: Vy/po/zne/užívání etnologických věd od 19. století do současnosti

Etnologie mezi vědou a politikou: Vy/po/zne/užívání etnologických věd od 19. století do současnosti

14. 01. 2020

Výzva k přihlašování na konferenci konající se 15.–17. 9. 2020.

Česká národopisná společnost, z .s., ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v. v. i., NÚLK a Hornickým muzeem v Příbrami pořádá 15.–17. 9. 2020 v Příbrami konferenci Etnologie mezi vědou a politikou: Vy/po/zne/užívání etnologických věd od 19. století do současnosti. Call for Papers na konferenci  naleznete v příloze. Deadline na zasílání návrhů na referáty je 30. 3.  2020.

 

Call for papers ke stažení