Zahlavi

Etnomuzikologie v mezioborovém projektu o kramářských písních

Etnomuzikologie v mezioborovém projektu o kramářských písních

18. 08. 2021

K metodice výzkumu paměťových, tištěných a rukopisných médií písňové kultury.

Věra Frolcová na semináři Etnologického ústavu 6. září od 14:00.

Může být studium historického média kramářské písně přínosem etnomuzikologii a etnologii 21. století? Otázku klade přednáška, která představí zkušenosti z řešení projektu NAKI Kramářské písně v brněnských historických fondech, na němž se podílejí Masarykova univerzita, Moravská zemská knihovna, Moravské zemské muzeum a tým Etnologického ústavu AV ČR – M. Holubová, T. Slavický a V. Frolcová. Zastoupeny jsou obory jazykověda a literární věda, etnologie, muzikologie a etnomuzikologie, historie, knihověda. Jde o dvě sféry spolupráce, a to přípravný základní výzkum a jeho fáze pozitivistickou, analytickou a výkladovou, a cílový aplikovaný výzkum, prezentovaný formou výstav s katalogy a hudebních realizací archivních dokumentů. Podíl etnomuzikologie spočívá v kritické heuristice paměťových hudebních pramenů, v pokusu o diachronní metodiku a rozvíjení intermediálního konceptu ve středoevropských podmínkách. Dosavadní výsledky naznačují limity a perspektivy etnomuzikologie v mezioborovém studiu písňové kultury jako nositele kulturní paměti, která přenesla stopy do 21. století.

pondělí 6. 9. 2021, 14.00

zasedací místnost Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Na Florenci 3, Praha 1

5. patro

ONLINE MS Teams, odkaz pro připojení zde: Seminář EÚ 6. 9. 2021

Leták ke stažení.