Zahlavi

Eva Šipöczová: Karma je zdarma! Politická komika v post-faktickej dobe

Eva Šipöczová: Karma je zdarma! Politická komika v post-faktickej dobe

01. 09. 2019

Seminář Etnologického ústavu se koná v pondělí 9. 9., 14.00 v zasedací místnosti Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, Praha 1,
5. patro.

Abstrakt: Internet je plný hoaxov, konšpirácií, pseudovedeckých teórií, fake news a vplyvným mienkotvorným médiom na Slovensku sa stala stránka, ktorá denne produkuje politické vtipy. Prednáška bude z pozície slovesnej folkloristiky sledovať premenu miesta politickej komiky v spoločnosti. V prvej časti bude predstavený výskum realizovaný v rámci doktorandského štúdia. Druhá časť bude venovaná možnostiam výskumu politickej komiky v kontexte aktuálnych tém, akou je napríklad polarizácia spoločnosti.

Pozvánka ke stažení.