Zahlavi

Hegemonické narativy: politika paměti (po)válečných společenství v globálním, národním a lokálním kontextu

Hegemonické narativy: politika paměti (po)válečných společenství v globálním, národním a lokálním kontextu

12. 05. 2020

Johana Wyss (oddělení mobility a migrace, EÚ AVCR) spoluorganizuje s Jessie Barton-Hronešovou (fakulta mezinárodního rozvoje, Oxfordská univerzita) jednodenní sympózium zabývající se vztahem mezi politikou pamětí a politickou mocí.

Proběhne online 18. 5. od 9:30 do 15:00.

Symposium je rozděleno do tří panelů. První panel se věnuje otázce role mezinárodních aktérů v utváření hierarchie paměti a vzpomínek. Příspěvky přednesou prof. Jasna Dragovic-Soso (Goldsmiths uni.), Lord Alderdice (Oxfordská uni.) a dr. Rachel Ibreck (Goldsmiths uni.). V druhém panelu se diskuze přesune na rovinu národních států a federací a své příspěvky přednesou prof. Barbara Törnquist-Plewa (Lundt Uni.), doc. Kateřina Králová (Karlova uni.) a dr. Craig Larkin (King’s College). Třetí panel se věnuje způsobům, kterými mohou tvůrci a nositelé vernakulární paměti konfrontovat a do určité míry zpochybnit velké národní historické narativy. Vystoupí dr. Andreza de Souza Santos (Oxfordská uni.), prof. Graham Dawson (Brighton uni.) a prof. Jocelyn Alexander (Oxfordská uni.).

Zahajovací přednášku přednese dr. Sujatha Fernandes (Univerzita v Sydney) na téma ‚užití a zneužití příběhů a vyprávění‘ v kontextu afghánsko-amerických vztahů. Závěrečnou přednášku pronese dr. Jelena Subotic (Georgia state uni.), která shrne hlavní myšlenky své knihy Žlutá hvězda, červená hvězda, za niž před pár dny získala cenu Josepha Rothschilda za nejlepší knihu v oboru Nacionalismu a etnických studií.

Sympozium se vzhledem k současné situaci koná online. Více informací a registrace zde:

https://www.hegemonicnarratives.com/