Zahlavi

Hudební světy české Vídně: menšina a identita v 21. století

Hudební světy české Vídně: menšina a identita v 21. století

12. 03. 2023

Nová monografie Zity Skořepové

Právě v těchto dnech vychází monografie etnomuzikoložky Zity Skořepové HUDEBNÍ SVĚTY ČESKÉ VÍDNĚ: MENŠINA A IDENTITA V 21. STOLETÍ. Kniha mapuje široké spektrum aktivit několika generací vídeňských Čechů od starousedlíků přes politické uprchlíky po roce 1968 až po novodobé migranty. Na příkladu terénu „české Vídně“ však i obecněji přibližuje různé podoby významu hudby a tance v životě menšin ve vztahu k jejich integraci v hostitelské zemi i s ohledem na jejich vazby k původní domovině.

Knihu vydává nakladatelství Koniasch Latin Press.