Zahlavi

„Je jednadvacáté století, ale všechno se to táhne od tý druhý světový.“

„Je jednadvacáté století, ale všechno se to táhne od tý druhý světový.“

22. 02. 2021

O rodinné paměti a politikách vzpomínání. Prezentace Michala Pavláska v rámci semiářů Etnologického ústavu v pondělí 1. 3. 2021, 14.00.

Ve svém příspěvku budu prezentovat některá zjištění výzkumu strategií a mechanismů generační transmise rodinné paměti, který se orientoval na aktéry, do jejichž života zasáhl moment poválečné migrace. Postupně představím jeho teoretický rámec, zkoumané skupiny (Češi v Chorvatsku / pováleční reemigranti z Chorvatska), mechanismy transmise rodinných příběhů, viktimizující a heroizující narativní strategie sebeprezentace, a specifickou pozici těchto skupin v paměťových střetech a politikách paměti na úrovni národního státu. Protože jsou dnes příslušníci nejstarší generace obou těchto skupin (v důsledku zapojení do jugoslávského antifašistického/komunistického odboje) konfrontováni s antikomunisticky a nacionálně orientovaným dominantním narativem postkomunismu, budu je situovat do pozice nositelů kontra-paměti a zároveň přemýšlet, zda jej svými rodinnými příběhy, morálními imperativy a aktivitami podrývají/zpochybňují.

Prezentace proběhne online prostřednictvím aplikace MS Teams, odkaz zde.

Pozvánka ke stažení.