Zahlavi

Každodennost v multietnickém městě ve 20.–40. letech 20. století v autobiografických materiálech (příklad Brna)

Každodennost v multietnickém městě ve 20.–40. letech 20. století v autobiografických materiálech (příklad Brna)

22. 04. 2022

Jana Nosková na semináři EÚ, 2. 5., 14:00

Abstrakt: Sbírka autobiografických pramenů (písemných vzpomínek i biografických, resp. oral-history interview), které tematizují každodenní život v moravské metropoli, tvoří integrální součást sbírek detašovaného pracoviště Etnologického ústavu AV ČR v Brně. Sbírka vznikala od 80. let 20. století, výrazně rozšířena byla v posledních deseti letech.

Autobiografické materiály zahrnují celou řadu témat. Ve svém příspěvku se však zaměřím pouze na vzpomínky na česko-německé soužití v Brně, a to především ve 20.–40. letech 20. století, neboť právě k tomuto časovému období se vztahuje většina vzpomínek. Na několika příkladech se pokusím ukázat, jak je ve svébytném pramenu autobiografických vzpomínek (re-)konstruována, hodnocena a interpretována multietnická/multikulturní situace ve městě Brně.

Diskusantka: Dana Bittnerová, Fakulta humanitních studií UK

ŽIVĚ: pondělí 2. 5. 2022, 14:00 CET

zasedací místnost Etnologického ústavu AV ČR

Na Florenci 3, Praha 1

5. patro

ONLINE: MS Teams: ZDE

 

pdf ke stažení zde

 „Použitá fotografie pochází z Archivu města Brna.“