Zahlavi

Kniha o rodinné paměti a migraci

Kniha o rodinné paměti a migraci

14. 02. 2020

Kreisslová, Sandra – Nosková, Jana – Pavlásek, Michal (2019): „Takové normální rodinné historky.“ Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti. Praha: Argo. ISBN 978-80-257-3036-2.

Kniha zve čtenáře do intimního světa rodinné paměti, dokumentovaného rozhovory s třígeneračními rodinami. Jejich společným rysem je zkušenost příslušníků nejstarší generace s dobrovolnou nebo nucenou mezinárodní migrací po 2. světové válce. Autoři pro tento účel vybrali rodiny Němců v České republice a nuceně vysídlených Němců z České republiky, Čechů žijících v Chorvatsku a českých reemigrantů z Chorvatska. Velkou pozornost věnovali účasti jednotlivých generací na rodinném vyprávění, shodám a změnám v mezigeneračním předávání vzpomínek a způsobu přijetí významných historických událostí souvisejících s poválečnou migrací. Kniha přináší cenné poznatky o strategiích přenosu vzpomínek v rodinném prostředí, o vzpomínkové kultuře a migraci jako důležitém historickém procesu 20. století.

 

O knize si můžete přečíst více zde