Zahlavi

Knihovny a studovny opět otevřeny

Knihovny a studovny opět otevřeny

28. 05. 2020

Těšíme se na vaši návštěvu.

Vážení čtenáři, od 1.6.2020 budou knihovny a studovny Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. Na Florenci 3 , Praha 1 a Etnologického ústavu AV ČR,v.v.i., detašované pracoviště Brno, Veveří 97, Brno otevřeny v původních otevíracích hodinách a to pro zaměstnance i pro veřejnost. V obou knihovnách nabízíme i službu MVS.

Výpůjčky objednávejte nejlépe emailem – kopalova@eu.cas.cz (EÚ Praha), lene.dolezalova@gmail.cz (EÚ Brno).

Pro prezenční studium (z kapacitních důvodů) je nutné se objednat na výše uvedených emailech.