Zahlavi

Konference Proměny české kramářské písně – media, tradice, kontexty

Konference Proměny české kramářské písně – media, tradice, kontexty

02. 09. 2019

Konference Proměny české kramářské písně – media, tradice, kontexty / Transformations of Czech ‘kramářské písně’ (Broadside Ballads) – media, traditions, contexts, 11. 9. - 13. 9. 2019, Brno.

Ve dnech 11. až 13. září se v Brně bude konat interdisciplinární mezinárodní konference Proměny české kramářské písně – media, tradice, kontexty / Transformations of Czech ‘kramářské písně’ (Broadside Ballads) – media, traditions, contexts. Pořádá ji Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, a to za podpory Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., Moravské zemské knihovny a Moravského zemského muzea. Konference je realizováná v rámci projektu NAKI Kramářské písně v brněnských historických fondech (DG18P02OVV021).

Se svým příspěvkem Nápěvy jako ukazatel recepce a ústní tradice kramářských písní  na ní vystoupí kolegyně doktorka Věra Frolcová, a také kolegyně Markéta holubová s příspěvkem Stereotypy spjaté s pojetím ženy v kramářské písni.

Více o programu konference: https://www.phil.muni.cz/kramarskepisne/program