Zahlavi

Konference Zvědavost, nostalgie, nutnost? Kulturně antropologické a etnologické pohledy na východní Evropu jako destinaci

Konference Zvědavost, nostalgie, nutnost? Kulturně antropologické a etnologické pohledy na východní Evropu jako destinaci

10. 10. 2019

Když došlo před třiceti lety v politickém systému východní Evropy k zásadním změnám, dostalo se mnohé do pohybu: hranice, představy o struktuře a řádu, především ale lidé.

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Fachkommission Volkskunde des Johann Gottfried Herder-Forschungsrats, Johannes Gutenberg-Universität Mainz a Moravské zemské muzeum v Brně zvou na mezinárodní konferenci Zvědavost, nostalgie, nutnost? Kulturně antropolgoické a etnologické poheldy na východní Evropu jako destinaci.

Místo konání: Dietrichsteinský palác, Moravské zemské muzeum (Zelný trh, Brno)
Datum konání: 23.–25. 10. 2019
Konference probíhá v češtině a němčině, simultánní tlumočení je zajištěno.

Pozvánka - Einladung

Program_Programm

Konferenci finančně podpořily: Johann Gottfried Herder-Forschungsrat, Schroubek Fonds Östliches Europa a Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien