Zahlavi

Kramářské písně v brněnských historických fondech

Kramářské písně v brněnských historických fondech

31. 10. 2021

Nová publikace Markéty Holubové.

V rámci projektu NAKI II. Kramářské písně v brněnských historických fondech vychází Katalog kramářských tisků brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR, který završuje systematizaci zpřístupňování fondů kramářských tisků Etnologického ústavu AV ČR odborné a laické veřejnosti. Katalog prezentuje brněnskou sbírku českých kramářských tisků s náboženskou i světskou tematikou a distribuovaných od konce 17. století až do 30. let 20. století v českých zemích a na území západního Slovenska. Nedílnou součástí publikace je odborný komentář. Specifikem je souběžná evidence 268 notových záznamů kramářských písní z ústního podání.

Publikaci si můžete objednat zde.