Zahlavi

Kulturní transfer a migrace. Osud a postavení druhé generace migrantů v novém prostředí, imigrace, otázky kulturního transferu

Kulturní transfer a migrace. Osud a postavení druhé generace migrantů v novém prostředí, imigrace, otázky kulturního transferu

29. 01. 2020

pátek 7. února 2020
zasedací místnost Etnologického ústavu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1, 5. patro

Etnologický ústav AV ČR a Fakulta humanitních studií UK zvou na třetí z řady workshopů, nyní na téma Kulturní transfer a migrace. Osud a postavení druhé generace migrantů v novém prostředí, imigrace, otázky kulturního transferu, který proběhne v pátek 7. února 2020 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Etnologického ústavu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1, 5. patro.

Z různých aspektů problematiku přiblíží Dana Bitterová a Jan Horský z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Ivan Murin z Filozofické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, Lukáš Nachtigal z Přírodovědecké fakulty UK, doktorandky a doktorandi obecné antropologie a studií dlouhověkosti Hana Kleprlíková, Krasimira Marholeva, Judita Matyášová, Lucie Remešová, Zuzana Rendek, David Sajvera, Vítězslav Slíva a Zuzana Terry.

Přijďte s námi otevřít aktuální tematiku při inspirativním setkání akademiků a doktorandů z více oborů a etnologů EÚ AV ČR.

 

Řečníci:

PhDr. Dana Bittnerová, CSc., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

„In between” – Druhá generace migrantů

 

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Příklad kulturního transferu: lámání chleba u českých helvétů

 

doc. PhDr. Ivan Murin, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici

Vplyv generačného prenosu na kultúrnu adaptáciu lokálnych spoločenstiev

 

Mgr. Lukáš Nachtigal, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, DSP: regionální a politická geografie

Integrace na lokální úrovni a potřeba důvěry mezi aktéry integrační politiky ČR na úrovni kraje

 

Mgr. Krasimira Marholeva, Ph.D., 8. ročník, ISČOA FHS UK

Děti českých migrantů v USA v období druhé poloviny 19. století (do roku 1914): představení výzkumu

 

Mgr. David Sajvera, 6. ročník, ISČOA FHS UK

Přirozený svět, nebo pluralita světů? Filosofická perspektiva řešení některých otázek sociální

a kulturní antropologie

 

Mgr. Vítězslav Slíva, 5. ročník, ISČOA FHS UK

Mediální manipulace ve vzdělávání: kam dál

 

Mgr. Lucie Remešová, 4. ročník, ISČOA FHS UK

Druhá generace privilegovaných migrantů v Peru

 

Mgr. Zuzana Rendek, 3. ročník, ISČOA FHS UK

Druhá generace muslimů, koncept identit

 

Mgr. Zuzana Terry, 3. ročník, ISČOA FHS UK

Transnacionální identita druhé generace migrantů – výchova k jinakosti

 

Mgr. Judita Matyášová, 2. ročník, SD FHS UK

Předávání příběhů v rodinách přeživších holocaust

 

Mgr. Hana Kleprlíková, 1. ročník, OA FHS UK

Evoluce asistovaného porodu

 

Program a anotace ke stažení zde.