Zahlavi

Lubomír Tyllner / Zdeněk Vejvoda: Česká lidová píseň. Historie, analýza, typologie

Lubomír Tyllner / Zdeněk Vejvoda: Česká lidová píseň. Historie, analýza, typologie

12. 10. 2019

Nakladatelství Bärenreiter vydává knihu dvou pracovníků Etnologického ústavu.

Kniha dvou významných českých etnomuzikologů z Etnologického ústavu Akademie věd České republiky shrnuje výsledky jejich mnohaletého výzkumu české lidové písně. V historických kapitolách autoři charakterizují, co a kdy bylo považováno za lidovou tvorbu a poukazují na provázanost lidové písně se všemi vrstvami kulturního a společenského života. Na základě analýzy tisíců písní dospívají autoři k obecným charakteristikám lidové hudby (písní i tanců) české provenience. Kniha představuje zcela zásadní příspěvek k tématu, je určená vědcům, hudebníkům, ale i laikům, protože kromě hutného, ale čtivě psaného textu obsahuje také obrázky, grafy a stovky hudebních příkladů.

 

https://nasenoty.cz/ceska-lidova-pisen.-historie-analyza-typologie