Zahlavi

Luboš Kafka reprezentoval EÚ na Tagung zur Hinterglaskunst

Luboš Kafka reprezentoval EÚ na Tagung zur Hinterglaskunst

14. 11. 2019

ve Volkskunstmuseum Innsbruck

Ve dnech 11.–12. 10. se ve Volkskunstmuseum Innsbruck konal 11. ročník prestižní mezinárodní konference Tagung zur Hinterglaskunst. Toto kolokvium představuje od svého vzniku v r. 2006 nejvýznamnější interdisciplinární platformu, na níž se setkávají zájemci o techniku podmalby na skle z různých oblastí, zvláště badatelé z řad historiků, uměleckých historiků, etnologů, kurátoři muzejních sbírek, restaurátoři, sběratelé a výtvarníci z několika zemí, mj. Německa, Rakouska, Francie, České republiky, Švýcarska či Kanady.

Většina přednesených referátů umělecko-historické zaměření. Orientovala se mj. na významné osobnosti, vývoj malířství na skle v určitých oblastech nebo specifické fenomény podmalby na skle. Část referátů měla etnologický charakter a dotýkala se problematiky jako rustikalizovaného fenoménu a součásti tzv. tradiční lidové kultury.

Českou badatelskou veřejnost reprezentovala Helena Brožková z UPM (Hinterglasgemälde in den Barockresidenzen des Adels). Za Akademii věd ČR vystoupil Luboš Kafka s příspěvkem Die Hinterglasmalerei im westlichen Teil von Mährisch-Schlesien – von der malerhandwerklichen zur volkstümlichen Malerei.

Kafka Innsbruck