Zahlavi

MEMPOP: Paměť a populismus zezdola

MEMPOP: Paměť a populismus zezdola

22. 11. 2022

Grant Evropské výzkumné rady získala sociální antropoložka Johana Wyss z Oddělení mobility a migrace.

Pětičlenný tým Etnologického ústavu Akademie věd provede pod jejím vedením etnografický výzkum ve čtyřech transnacionální regionech zasahujících do deseti evropských států. Slezsko, Halič, Burgenlandsko (zastarale Hrandsko) a Istrie jsou oblasti vyznačující se drsnými historickými zvraty, přesuny státních hranic i obyvatel a také narůstajícím populismem. Tento výzkum si klade za cíl najít souvislost mezi kolektivní pamětí a stále narůstající oblibou populistických stran.

Jedná se již o druhý ERC grant na půdě Etnologického ústavu. Viz https://www.wildboar.cz/

Tisková zpráva https://www.avcr.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/Proc-lide-v-Evrope-voli-populisty-Odpovi-vyzkum-vedeny-ceskou-antropolozkou/