Zahlavi

Matěj Kratochvíl: Slavnost, protest, žebrota. Hudba ve veřejném prostoru

Matěj Kratochvíl: Slavnost, protest, žebrota. Hudba ve veřejném prostoru

20. 01. 2020

Národopisné muzeum Národního muzea, Kinského zahrada 98, Praha 5

23. 1. 2020, 18.00

Zveme vás na přednášku v rámci čtvrtého ročníku přednáškového cyklu „Slovo, tradice a kontext“ věnovaného fenoménům tradiční a současné slovesnosti a zpěvnosti. Přednášky ve spolupráci s Národopisným oddělením Národního muzea pořádá a uvádí Ondřej Skovajsa (FB: @oralityprague).

Hudba se při různých příležitostech stává součástí veřejného prostoru měst i vesnic, ať jde o masopustní veselici, zpěv při demonstracích nebo pouliční produkci, dnes zvanou busking. Hudba v takových situacích může potěšit, ale také provokovat či škodit. Jak se etnomuzikologie dívá na tento střet mezi uměním a životem společnosti? Jak se pohled na hudbu v ulicích proměňuje v čase? Přednášku pronese etnomuzikolog Matěj Kratochvil z Etnologického ústavu AV