Zahlavi

Monografia "Stretnú sa v lietadle..."

Monografia "Stretnú sa v lietadle..."

15. 07. 2022

Nová kniha o politických vtipoch od Evy Šipöczovej z EÚ AV ČR.

obalka ES

V nakladateľstve Academia vyšla monografia „Stretnú sa v lietadle...“ Politický vtip v druhej polovici 20. storočia a v súčasnosti od Evy Šipöczovej z Oddelenia pamäťových štúdií Etnologického ústavu AV ČR. Kniha v úvode prináša pohľad na politickú komiku ako hlboko ukotvený kultúrny jav. Primárna časť knihy je venovaná politickým vtipom z obdobia komunizmu a zo súčasnosti. Na vtipy z minulého režimu je nahliadané ako na súčasť kolektívnej pamäte. Pozornosť je venovaná ich participácii na tvorbe generačnej identity i na ich význam v súčasnom rozprávaní. Následne sú protirežimové vtipy porovnané s tými z obdobia demokracie. Sledované sú stabilné a premenné prvky subžánru. Samostatná pozornosť je venovaná vtipom v online prostredí. Text vychádza z dlhodobého folkloristického výskumu a zberu materiálu.