Zahlavi

Monotematické číslo Českého lidu 3/2020 o turismu

Monotematické číslo Českého lidu 3/2020 o turismu

14. 02. 2020

Deadline pro zasílání příspěvků je 15. duben 2020

Dvacáté století se stalo stoletím turismu – cestování a turismus se staly masovým fenoménem, který zasáhl všechny třídy, věkové skupiny a pohlaví, dalo by se říci, že vznikla potřeba turismu. Tomuto vývoji napomohl nejen rozvoj železnice, ale i další procesy jako rozlišení pracovního a volného času, rozšíření finančních možností nebo vznik turistické infrastruktury – turismus se tak stal mj. i důležitým hospodářským faktorem. Stále více lidí mohlo cestovat, setkávání s „druhými“, „cizími“ se stalo základním zážitkem pro velkou část evropské populace – a nemuselo se vždy jednat o exotické „jiné“, „cizí“ – exotická mohla být i cesta na venkov…

Pro monotematické číslo Českého lidu nás zajímají texty, které řeší turismus ve vztahu k věku, genderu, třídě, k určitým sociálním skupinám, masový i individuální turismus. Zároveň upřednostňujeme perspektivy aktérů, z nichž mohou být studovány sociální a kulturní praktiky turismu, turistických cest, a to jak v historické, tak současné perspektivě (zaměření na 20. a 21. století). Pozornost bychom chtěli věnovat turistickým destinacím jako kontaktním zónám (cestující a ti, ke kterým se cestuje), infrastrukturám (jazyky, podnikání a podniky, dopravní prostředky) či médii určené produkci turistickým míst.

Možné tematické oblasti:

-          Turismus/cestování a diktatury/ideologie – turismus a národní ideologie; turismus v době komunismu, studené války – možnosti a překážky: cestování na Východě a na Západě, resp. z Východu na Západ a obráceně; role cestovních kanceláří a organizátorů turistických cest; upřednostňované destinace; praktiky provázející cestování; cesty do ciziny (i mezinárodní výměny – vč. mezinárodní výměny dětí, mládeže); cesty ROH; šetrný/udržitelný turismus atd.;

-          Kulturní dědictví, historie a turismus – materiální a nemateriální kulturní dědictví a turismus – využívání kulturního dědictví v turismu; zacházení s dějinami v turismu; historie jako turistický faktor (např. ve formě výstav, muzeí, retro-festivalů, reenactment, tzv. dark tourism;

-          Turismus a hospodářské faktory – budování turistické infrastruktury, levné cestování, turistický průmysl – turistické produkty, masový turismus a jeho následky, nákupní turismus, sexuální turismus, zdravotní turismus (lázně atd.), příhraniční turismus, agro-turismus, turismus jako příslib rozvoje „zaostalých“ regionů;

-          Průvodce a cestopisy a turistická reklama jako pramen, žánr a produkt populární kultury – jejich vznik, autoři, recepce turisty, instrumentalizace, vytvářené obrazy (auto-, heterostereotypy); způsoby vytváření destinací jako atraktivních cestovních cílů.

 

Deadline pro zasílání příspěvků je 15. duben 2020.

http://ceskylid.avcr.cz/static/submissions