Zahlavi

Nadpřirozené Československo

Nadpřirozené Československo

10. 09. 2020

Magie, okultismus a víra v nadpřirozeno v kontextu utváření moderního státu

Centrum studijních pobytů Český Krumlov Zámek čp. 232

2. – 3. října 2020

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Oddělení pro výzkum kulturního dědictví

ve spolupráci s

Českou asociací pro sociální antropologii (CASA) sekce Antropologie náboženství, magie a nadpřirozena

si vás dovolují pozvat na konferenci

 

Magie, čarodějnictví i víra v nadpřirozeno byly a jsou často označovány jako primitivní, pověrečné a tedy zcela zásadně nemoderní fenomény. Předpokládá se, že tyto jevy mají svůj původ v dávné historii a s moderní společností ani státem údajně nemají nic společného. Opak je ovšem pravdou. Navzdory tezi o postupné sekularizaci společnosti máme množství důkazů nejen o přítomnosti ale dokonce i o rozmachu těchto fenoménů a to jak v nedávné minulosti, tak v současnosti. V kontextu české vědy byla dosud fenoménům magie, čarodějnictví a nadpřirozena věnována jen velmi malá pozornost. Celá řada zahraničních badatelů a badatelek nicméně poukázala na to, že víra v nadpřirozeno může být mimo jiné interpretovaná jako výraz společenské nejistoty, související s proměnami společnosti, utvářením nových forem vládnutí a obecně i nástupem modernity. Skrze víru v nadpřirozeno a její praxi tak lze studovat dynamické vztahy napětí mezi státem a jednotlivcem, respektive konflikty mezi normativním společenským řádem a sociálními aktéry, kteří se vymykají dominantním formám vlády.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu v důsledku aktuálních hygienických nařízení vás žádáme o registraci místa přes webový formulář:

https://forms.gle/pcDZZnV421S63UqQ9


Program

Pátek, 2. října
Přednášky 15:30 – 19:00 (Studijní centrum Český Krumlov, Pilířový sál)
15:30–15:40 Filip Herza, Pavel Horák a Markéta Slavková: Úvodní slovo

“Hermetická sekce”
15:40–16:10 Petr Kalač: 20 let činnosti Dokumentačního centra českého hermetismu
16:10–16:40 Martin Jůna: Okultismus v Československu, 1918-1951
16:40–17:10 Ivo Chmelař: Sub Rosa
 
Akademické referáty:
17:30–18:00 Michal Plos: Univerzalia a její činnost v 90. letech 20. století
18:00–18:30 Vilém Skopal: Aplikace indických motivů v diskuzích o podobě prvorepublikové společnosti.

Sobota, 3. října

Přednášky a diskusní stoly
9:30 – 10:30 Dana Motyčková: Léčitelství, léčitelé a jejich metody diagnostikování a léčení
10:50 – 11:50 Marek Dluhoš: Psychotronika a vědecký výzkum magie

Referáty
13:30–14:00 Ivan Souček: Veda alebo mágia?
14:00–14:30 Veronika Beranská: Konec totalitních režimů činí člověka svobodným, ale osvobozuje ho od sebe samého?
14:30–15:00 Martin Jemelka, Jakub Štofaník: Heterodoxní kořeny mladého Československa
15:30–16:00 Tatiana Bužeková: Prežitky a štrukturalizmus
16:00–16:30 Alesandro Testa: Two Kinds of Magic
16:30–17:00 Radim Červenka: Magické myšlení v čase modernizace
18:00 – 20:00 Komentovaná procházka po Českém Krumlově s doc. Pavlem Himlem

S ohledem na momentální situaci a platná nařízení vlády si organizátoři vyhrazují právo uskutečnit akci bez přítomnosti veřejnosti. Změna programu vyhrazena.

Organizační tým
Pavel Horák, Markéta Slavková a Filip Herza,
Oddělení pro výzkum kulturního dědictví, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

Kontakt: antropologienabozenstvi@gmail.com

Akce vzniká za podpory Strategie AV21 "Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací” http://statav21.cz

Plakát jako pdf

Abstrakty ke stažení.