Zahlavi

Olga Nešporová: Náboženské tradice a jejich absence v současné české pohřební praxi

Olga Nešporová: Náboženské tradice a jejich absence v současné české pohřební praxi

27. 01. 2020

pondělí 3. 2. 2020, 14:00
zasedací místnost Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, 5. patro

V mnoha oblastech České republiky se v průběhu posledních pětadvaceti let mohutně rozšířila pohřební praxe sestávající z prosté kremace mrtvého bez jakýchkoliv doprovodných pohřebních obřadů. Např. v Praze, Středočeském či Ústeckém kraji si pozůstalí pro více než polovinu zesnulých objednávají v pohřebních službách kremaci bez obřadu. Tento stav lze vnímat jako prodloužení tabuizace smrti v české společnosti, tedy její vytěsnění takovým způsobem, že se pozůstalí záměrně vyhýbají setkání se smrtí tím, že neuspořádají pohřeb. Pohřební služby jim zajistí kremaci těla a oni (případně pohřební či hřbitovní služba) následně uloží ostatky na místě, které uznají za vhodné. Může a nemusí to být místo k tomu tradičně určené, tedy hřbitov. Rozšíření kremací bez obřadu lze ale interpretovat i jako výsledek zániku náboženských tradic a absence tradic nových. Pokusím se ukázat, že relevantní je spíše druhé vysvětlení.

Pdf ke stažení