Zahlavi

Přednáška Lubomíra Tyllnera k 200. výročí guberniální sběratelské akce

Přednáška Lubomíra Tyllnera k 200. výročí guberniální sběratelské akce

27. 05. 2019

29. května, pořádá Österreichische Volksliedwerk a Institut für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie.

Österreichisches Volksliedwerk, organizace věnující se dokumentaci, archivaci a výzkumu lidové hudební kultury v Rakousku, pořádá 29. května slavnostní večer nazvaný 200 Jahre Sonnleithner-Sammlung. Akce je připomínkou dvoustého výročí takzvané Guberniální sběratelské akce, tedy sběru lidových, písní a tanců organizovaného guberniálními úřady v zemích rakouské monarchie od roku 1819. Jejím iniciátorem byl Joseph Sonnleithner (1766–1835), rakouský právník, hudebník a první jednatel vídeňské Společnosti přátel hudby. Z této akce vzešly jedny z nejstarších sbírek lidové hudby na území tehdejší monarchie, tedy i v Čechách a na Moravě. Jednou z těchto sbírek byly Böhmische Nationalgesänge und Tänze, České národní zpěvy Tomáše Antonína Kunze. Ty v roce 1995 vydal jako kritickou edici v Etnologickém ústavu doc. Lubomír Tyllner. A právě on bude hlavním přednášejícím na slavnostním večeru v sále vídeňské Universität für Musik und darstellende Kunst.

Více informací zde