Zahlavi

Přednášky a Dny otevřených dveří EÚ v Praze a Brně.

Přednášky a Dny otevřených dveří EÚ v Praze a Brně.

06. 11. 2019

11., 13. a 14. listopadu v rámci Týdne vědy a techniky

Dovolujeme si vás pozvat na Dny otevřených dveří brněnského i pražského pracoviště Etnologické ústavu AV ČR.

V pondělí 11. listopadu můžete navštívit detašované pracoviště Brno. Připraveny pro vás budou dvě prezentace:

Pracoviště Brno, Veveří 97

Mgr. Klára Císaríková a Mgr. Ondřej Volčík: Zvukové a rukopisné fondy brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR

Sbírkové a dokumentační fondy brněnského detašovaného pracoviště Etnologického ústavu AV ČR tvoří z velké části rukopisné písňové sběry. Tento pramenný fond začal budovat Leoš Janáček na počátku 20. století a navázali na něj postupně další badatelé, kteří institucí prošli. Janáček také na pracoviště pořídil Edisonův fonograf a společně s Hynkem Bímem a Františkou Kyselkovou natočili zvukovou dokumentaci na voskové válečky. Další audio záznamy se začaly pořizovat až od druhé poloviny 50. let na magnetofonové pásy. Během 60. a 70. let vznikla z regionálních nahrávek Moravy a Slovenska fonotéka pracoviště. Součástí přednášky o vývoji dokumentačních fondů této povahy budou i krátké zvukové ukázky z "trvalek" brněnského pracoviště.

dr. Eva Šipöczová: Biľak, přesně podle mého Gusta! Proměna politické anekdoty

Politické vtipy se mění stejně, jako se mění politická situace a atmosféra ve státě. V přednášce se dozvíte, co mají politické vtipy z období socialismu společné s těmi současnými, jakými proměnami prošly a jaké je jejich místo v dnešní společnosti.

V Praze

 

Pracoviště Praha, Na Florenci 3, Praha 1

Pražské pracoviště nabídne od 10:00 do 16:00 projekci filmových dokumentů z produkce Etnologického ústavu. Těšit se můžete na filmy o tradičních řemeslech i o současných proměnách lidové kultury. Mezi oficiálně vydané snímy zařadíme i dosud nezveřejněné materiály pořízené během aktuálních výzkumů.

Dále se uskuteční samostatné přednášky pracovníků EÚ:

PhDr. Lydia Petráňová, CSc.: Voda v tradiční lidové kultuře

středa 13. 11., 13:00

Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, místnost 206

Přednáška ukáže, jak vypadal vztah vody a generací našich předků a jak se tento vztah odrážel v projevech tradiční kultury. Jak řeky ovlivňovaly postup osidlování krajiny, jak se hospodařilo s vodou ve středověku a raném novověku. Jak lidová kultura chápala vodu jako dárkyni života i nebezpečného nepřítele. Jakou roli hrála v rituálech křesťanských i pověrečných.

 

dr. Přemysl Mácha: Dvojjazyčné nápisy na Těšínsku

13. 11. 2019 v 16:30 v budově Kongresu Poláků, Hrabinská 33, Český Těšín

Přednáška představí výsledky tříletého výzkumu zaměřeného na vnímání dvojjazyčných nápisů na Těšínsku. Ukáže, kde se dvojjazyčné nápisy vyskytují, jakého jsou charakteru, jak se o tomto fenoménu referuje v médiích, jak se o něm diskutuje na internetu a zejména jak zavádění dvojjazyčných cedulí vnímají lidé české a polské národnosti žijící v regionu. Stranou nezůstane ani pohled představitelů polské národnostní menšiny a starostů obcí.