Zahlavi

Provoz knihoven a studoven

Provoz knihoven a studoven

06. 10. 2020

Z důvodu současné hygienicko-epidemiologické situace je provoz knihoven a studoven Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Na Florenci 3, Praha 1 a Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., detašované pracoviště Brno, Veveří 97, Brno až do odvolání omezen. Pro prezenční studium ve studovně je nutno se objednat na e-mail EU knihovna Praha kopalova@eu.cas.cz / EU knihovna Brno lene.dolezalova@gmail.com

Provoz studoven a badatelen pro potřeby zaměstnanců EÚ a možnost absenčních výpůjček  pro veřejnost (po předchozí telefonické, e-mailové či jiné dohodě) budou zachovány.