Zahlavi

Provoz studoven a knihoven

Provoz studoven a knihoven

27. 04. 2020

Z příkazu ředitele jsou knihovny a studovny Etnologického ústavu AV ČR,v.v.i. Na Florenci 3 , Praha 1 a Etnologického ústavu AV ČR,v.v.i., detašované pracoviště Brno, Veveří 97, Brno uzavřeny pro prezenční studium.
Provoz studoven a badatelen pro potřeby zaměstnanců EÚ a možnost absenčních výpůjček  pro veřejnost (po předchozí telefonické, e-mailové či jiné dohodě) budou zachovány.