Zahlavi

Staged Otherness: Ethnic Shows in ECE

Staged Otherness: Ethnic Shows in ECE

03. 01. 2022

Online výstava o fenoménu „etnických přehlídek“ ve střední a východní Evropě

Navštivte virtuální přehlídku, která mapuje historii „lidských ZOO“ v zemích střední a východní Evropy. Výstava vznikla ve spolupráci s Ústavem archeologie a etnografie Polské akademie věd. Filip Herza z oddělení pro studium kulturního dědictví zpracoval panel věnovaný českým zemím.

https://stagedotherness.eu/