Zahlavi

Stanislav Brouček a kol.: Česká republika a diaspora: Co bylo a co bude?

Stanislav Brouček a kol.: Česká republika a diaspora: Co bylo a co bude?

22. 07. 2019

Kniha představuje výběr úvah o užitečnosti dialogu mezi akademickou sférou, politikou a nositeli vnější migrace, které s určitou přibližností můžeme zahrnout pod pojem česká diaspora.

Vydal Etnologický ústav AV ČR,v.v.i. a Nová tiskárna Pelhřimov. Praha, Pelhřimov 2019. anglické resumé, přílohy, jmenný rejstřík

Cena 270 Kč                                                                                          

 

ISBN 978-80-88081-24-1 (Etnologický ústav AV ČR,v.v.i.)

ISBN978-80-7415-190-3 (Nová tiskárna Pelhřimov)

Kniha představuje výběr úvah o užitečnosti dialogu mezi akademickou sférou, politikou a nositeli vnější migrace, které s určitou přibližností můžeme zahrnout pod pojem česká diaspora. Text si neklade za cíl detailní popis vztahu ČR a diaspora, nýbrž míří k podstatě věci, a především se vyjadřuje k tomu, co je třeba učinit, aby vztah ČR vůči těm, kteří se k ní jakýmkoliv způsobem hlásí, dostal oboustranně prospěšný, a tudíž funkční vztah. Nejedná se o žádné laciné výkaznictví, co zodpovědné orgány podnikly ve prospěch zahraničního Čecha a občana ČR žijícího trvale nebo dočasně mimo české země.