Zahlavi

Stopy lidského umu: Drobné technické stavby rožnovského panství

Stopy lidského umu: Drobné technické stavby rožnovského panství

22. 11. 2022

Zveme na vernisáž výstavy

Karlovské muzeum ve Velkých Karlovicích
ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd České republiky, v. v. i.,
a Ústavem evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

si Vás dovolují pozvat na slavnostní vernisáž výstavy

Stopy lidského umu: Drobné technické stavby rožnovského panství

Neděle 27. listopadu 2022 ve 13,00 hodin
V rámci vernisáže proběhne autorská komentovaná prohlídka výstavy
Výstava je zpřístupněna od 27. listopadu 2022 do 16. dubna 2023

Výstava je výstupem projektu Stopy lidského umu (DG20P02OVV004, 2020–2022, www.stopyumu.cz) podpořeného
Programem Ministerstva kultury ČR na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

Pdf zde.