Zahlavi

Tradiční doprava střední Evropy v kontextu problematiky nehmotného kulturního dědictví

Tradiční doprava střední Evropy v kontextu problematiky nehmotného kulturního dědictví

31. 03. 2021

Zveme na další ze série seminářů Etnologického ústavu. 12. 4. ve 14:00, online.

Aleš Smrčka: Tradiční doprava střední Evropy v kontextu problematiky nehmotného kulturního dědictví

Abstrakt: Tradiční transport představuje i v současnosti významný kulturní fenomén nejen pro oblast střední Evropy. Svědčí o tom existence a aktivní využívání některých forem dopravy v původní i změněné podobě například v lesním hospodářství a turistice i skutečnost, že mnohé jevy tradičního transportu figurují na národních seznamech zabývajících se ochranou nehmotného kulturního dědictví. V současnosti dokonce šest evropských zemí usiluje o zapsání voroplavby na seznam UNESCO. V tomto příspěvku se tak budu věnovat konkrétním podobám výskytu tradiční dopravy na území střední Evropy. Posluchače chci seznámit se současnými formami existence jevu, a především poukázat na problematiku jejich životaschopnosti, prezentování a institucionální ochrany. Například upozorním na chybné prezentování některých druhů tradiční dopravy, což může vést ve svém důsledku k vytvoření falešného obrazu kulturního dědictví u široké veřejnosti. Dílčím úkolem bude také stručné seznámení s přehledem dosavadního výzkumu tématu v kontextu střední Evropy a nastínění jeho základních teoretických aspektů.

pondělí 12. 4. 2021, 14.00 ONLINE MS Teams, odkaz pro připojení zde: Seminář EÚ 12. 4. 2021

Pozvánka ke stažení.