Zahlavi

Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích a aktuální potřeby české diaspory

Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích a aktuální potřeby české diaspory

25. 10. 2021

V Senátu se konala konference spolupořádaná Etnologickým ústavem

Ve dnech 7. – 8. října 2021 se na půdě českého Senátu konala mezinárodní konference s názvem „Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích a aktuální potřeby české diaspory“. Konferenci pořádala Stálá komise pro krajany žijící v zahraničí pod záštitou předsedy Senátu Miloše Vystrčila ve spolupráci Etnologickým ústavem AV ČR, Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Mezinárodním koordinačním výborem zahraničních Čechů. Předseda Senátu konferenci zahájil a vyzdvihl kromě jiného i osobní účast přítomných, kteří přiletěli ze zámoří i z různých částí Evropy, aby se konference mohli osobně zúčastnit. Miloš Vystrčil také předal Stanislav Broučkovi z Oddělení mobility a migrace Etnologického ústavu ocenění za dlouholetou spolupráci se Senátem a publikační činnost k tématu zahraničních Čechů. V rámci konference byla prezentována kniha Stanislava Broučka a kol. věnovaná tématu konference.  Mezi dalšími vystupujícími byl i předseda stálé komise Tomáš Czernin, který se ve svém příspěvku zaměřil na korespondenční volbu pro Čechy žijící a pobývající v zahraničí.

Konference se věnovala první den především významným osobnostem zahraničních Čechům a krajanům, kteří působili v předminulém a minulém století v USA, Kanadě, Francii, Chorvatsku a na Ukrajině. Druhý den byl věnován bilaterálním vztahům a aktuální potřebě současné české diaspory. Vystoupili řečníci např. z Chorvatska, Srbska, Německa, Velké Británie, Švédska či Rakouska.

Konferenci podpořil ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek a náměstek MZV Martin Smolek, který má ve své gesci péči o krajany a Čechy žijící v zahraničí. Se svou zdravicí vystoupila předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, která zdůraznila, že v současné době žije a pracuje více českých vědců v zahraničí než v České republice. Předsedkyni AV ČR doplnil představením tematického zaměření Etnologického ústavu jeho ředitel Jiří Woitsch. Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů zastupovala čestná předsedkyně Eliška Hašková Coolidge a předseda tohoto spolku Mirek Krupička. Ti také předali ocenění významných Čechům a krajanům za jejich dlouholetou činnost pro krajany.

Poděkování - konference S. Brouček (2)

Konference - kniha S. Broučka (1)Predsedkyne AV   reditel