Zahlavi

Uzavření studoven a knihoven

Uzavření studoven a knihoven

10. 03. 2020

Z příkazu ředitele jsou z důvodu současné hygienicko-epidemiologické situace uzavřeny až do odvolání - knihovna a studovna Etnologického ústavu AV
ČR,v.v.i.  Na Florenci 3 , Praha 1 a knihovna Etnologického ústavu AV ČR,v.v.i., detašované pracoviště Brno, Veveří 97, Brno.