Zahlavi

Výběrové řízení do Oddělení ekologické antropologie

Výběrové řízení do Oddělení ekologické antropologie

30. 10. 2019

Přihlášku zasílejte na adresu office@eu.cas.cz nejpozději do 30. 11. 2019.

Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici výzkumného pracovníka/pracovnice Oddělení ekologické antropologie. Upřednostňujeme seniorní badatele/badatelky s odpovídajícím vzděláním, zkušenostmi s výzkumem a výraznou publikační historií v sociokulturní antropologii, etnologii, sociální geografii čí příbuzných oborech.

Úspěšný uchazeč/uchazečka pomůže rozvíjet nově vzniklé oddělení a jeho výzkumné priority (viz http://www.eu.avcr.cz/cs/o-nas/oddeleni/oddeleni-ekologicke-antropologie) prostřednictvím vlastních vědeckých projektů. Očekává se, že uchazeč/uchazečka bude realizovat výzkum a publikovat vysoce kvalitní výstupy, s pomocí externího financování postupně vybuduje výzkumnou skupinu doktorandů a postdoktorandů, rozvine mezinárodní spolupráci a bude se podílet se na aktivitách ústavu, které přesahují i mimo akademickou sféru.

Úspěšný uchazeč/uchazečka obdrží tříletou smlouvu, která může být v budoucnu v souladu s vnitřními směrnicemi Etnologického ústavu změněna na trvalou. Mzda bude odpovídat zařazení dle Kariérního řádu Akademie věd ČR a Vnitřního mzdového předpisu Etnologického ústavu. Očekává se, že úspěšný uchazeč nastoupí nejdříve 1. února 2020 a nejpozději 30. října 2020.

 

Dokumenty požadované k přihlášce:

• motivační dopis

• strukturovaný životopis včetně seznamu publikací

• jednostránkový popis výzkumných a publikačních plánů uchazeče/uchazečky na příští tři roky

• příklad publikovaného odborného textu (uchazeč/uchazečka v pozici jediného autora textu nebo prvního autora autorského kolektivu)

 

Přihlášku zasílejte na adresu office@eu.cas.cz nejpozději do 30. 11. 2019. Přihlášku zašlete v podobě jednoho PDF souboru a do předmětu e-mailu uveďte „Výběrové řízení - OEA“. Vybraní uchazeči budou pozváni na ústní pohovor, který se uskuteční v průběhu prosince 2019.

 

pdf ke stažení