Zahlavi

Výběrové řízení na pozici postdoktorand

Výběrové řízení na pozici postdoktorand

26. 02. 2019

Uzávěrka 29. 3. 2019

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR“. Výběr uchazečů proběhne ve dvou kolech. V prvním kole vybere ústav vhodné kandidáty, konečné rozhodnutí pak učiní Akademická rada AV ČR. Předpokládaný nástup 1. 7. 2019, trvání pracovní smlouvy 1 nebo 2 roky.

Uzávěrka 29. 3. 2019

 

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR“. Výběr uchazečů proběhne ve dvou kolech. V prvním kole vybere ústav vhodné kandidáty, konečné rozhodnutí pak učiní Akademická rada AV ČR. Předpokládaný nástup 1. 7. 2019, trvání pracovní smlouvy 1 nebo 2 roky.

 

V prvním kole mohou být vybraní kandidáti pozváni k osobnímu pohovoru, v druhém kole budou posuzovány pouze písemné podklady.

 

Uchazeč musí být v době předpokládaného nástupu držitelem titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu, maximálně 2 roky po obhájení takového titulu. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené.

 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat (v jednom PDF dokumentu):

- strukturovaný životopis kandidáta a doložení jeho vědeckých, případně organizačních a dalších schopností

- seznam publikovaných prací

- název a návrh projektu

- rámcový pracovní program projektu (max. 1800 znaků vč. mezer), na kterém bude kandidát pracovat (projekt může být rozvržen do jednoho či dvou let), vč. uvedení předpokládaných výstupů

- motivační dopis

 

Uvedené podklady zašlete elektronicky do 29. 3. 2019 s označením předmětu zprávy PostDoc – PPLZ na adresu: office@eu.cas.cz

 

 

 

Postdoctoral Fellowship

 

Deadline for applications 29th March 2019

 

The Institute of Ethnology of the CAS invites junior researchers, PhD holders, to apply for a postdoc scholarship funded by the Czech Academy of Sciences. The position is a part of the Czech Academy of Sciences’ special program for funding post-docs. The selection will be a result of a two-staged process. The Institute will select eligible candidates whose materials will be passed on to the Presidency of the Czech Academy of Sciences, which makes the final decision.

 

In the first stage selected candidates might be invited for an interview, in the second stage the selection will be made only on the basis of the written materials.

 

The date of the start of the contract which is 1. 7. 2019 can not exceed two years after acquiring the Ph.D. with the exception of time spent on maternal / parental leave.

 

Application must contain (in one PDF file):

- Curriculum Vitae and List of publications

- Proof of the PhD degree

- Project title and project proposal including planned deliverables

- Rough work plan (up to 1800 characters incl. spaces), please indicate the preferred length of the contract between 12 and 24 months

- Letter of motivation

 

All applications must be submitted electronically until 29th March 2019 to office@eu.cas.cz under the subject PostDoc – PPLZ.