Zahlavi

Výběrové řízení na pozici výkonný redaktor(ka) časopisu Český lid

Výběrové řízení na pozici výkonný redaktor(ka) časopisu Český lid

10. 06. 2020

Uzávěrka 10. 7. 2020 do 24:00 hod.

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici výkonný redaktor(ka) časopisu Český lid

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici
výkonný redaktor/výkonná redaktorka časopisu Český lid s místem výkonu práce na pracovišti v Praze, úvazkem 0,5 a předpokládaným nástupem 1. 9. 2020, popř. dle dohody.

 

Předpokládaná pracovní náplň úspěšného uchazeče/uchazečky:

• jazyková a technická redakce dodaných rukopisů – uspořádání rukopisů podle redakčních zásad, úprava a sjednocování terminologie, ověřování faktografických údajů, kontrola autorských korektur, revize vysázených rukopisů, odborné technické posouzení dodaných grafických a fotografických předloh

• spolupráce s autory na podobě rukopisu, zajištění jazykových korektur – spolupráce s externisty

• práce s elektronickými a digitálními technologiemi redakční přípravy, jazyková a technická redakce podkladů pro webové stránky časopisu

• spolupráce s tiskárnou (v digitálním prostředí i v přímém osobním kontaktu), příprava a zajištění tištěné a elektronické verze časopisu

• organizační zajišťování harmonogramu prací a dodržování stanovených redakčních plánů, příprava a účast na zasedání redakční rady

• zajišťování administrativních úkonů, důležitých pro chod časopisu (dotační žádosti; spolupráce s distribučními společnostmi a knihkupectvími; administrace smluv a pracovních dohod; administrace objednávek a faktur)

• zapojení do dalších odborných aktivit pracoviště, organizace a zajišťování akcí pořádaných ústavem

 

Požadovaná kvalifikace:

• ukončené středoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, výhodou je vysokoškolské vzdělání v oboru etnologie, popřípadě příbuzném oboru

• zkušenost s redakční či editorskou prací

• český jazyk na velmi dobré úrovni

• anglický jazyk na komunikační úrovni

• zkušenosti s digitálními publikačními technologiemi (Adobe InDesign)

 

Nabízíme:

• zaměstnání v prestižní výzkumné instituci

• práci na úvazek 0,5

• pracovní smlouvu na dobu určitou s perspektivou možného prodloužení v souladu s vnitřními předpisy EÚ

• ohodnocení vycházející ze mzdových předpisů EÚ

• 5 týdnů dovolené

• stravenky

Dokumenty požadované k přihlášce:

• motivační dopis

• strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadní praxe a případné publikační činnosti

Přihlášku zasílejte na adresu office@eu.cas.cz nejpozději do 10. 7. 2020 do 24:00 hod. Přihlášku zašlete v podobě jednoho PDF souboru a do předmětu e-mailu uveďte: „Výběrové řízení – Český lid“.

Pdf ke stažení.